Kaj rešujemo?

Paket Delovni nalogi

Netočni podatki zaloge repromateriala

"Ko se dogovorjamo s kupci in ob izdelavi ponudb moramo stanje zaloge preveriti fizično, tako da pokličemo skladiščnike in povprašamo po zalogo posameznega ali več repromaterialov, kar je precej zamudno."

Rešitev

S pomočjo Delovnih nalogov se zaloge odpisujejo takoj, ko je zabeležena poraba, tako so zaloge vedno točne.

Vpogled v zalogo na skladišču pa je mogoč povsod kjer je dosegljiv internet, zato lahko tudi prodajniki na terenu preverijo kaj je možno izdelati in odpremiti.

Več o paketu Delovni

Zamude pri izdelavi naročil

"Število naročil nam narašča, vendar imamo precejšnje težave z pravočasnimi izdobavami naročil. Problemi so z zagotavljanjem repromateriala saj veliko naših artiklov uporablja enake repromateriale. Ker se zaloga razknjiži iz sistema šele ob zaključku nalogov je podatek o zalogi repromaterialov le redkokdaj točen."

Rešitev

S pomočjo Rezervacij in planiranja materala na Delovnih nalogih lahko zagotovite, da se zaloga repromateriala porabi zgolj z nalogom, ki je rezervacijo ustvaril.

Hkrati s tem, da zaloge ne more porabiti drug nalog pa imate takojšenj vpogled statuse proste zaloge materialov in pa statuse delovnih nalogov in izvedbenih rokov naročil.

Več o paketu Delovni

Netočni ali prepozni podatki o doseženi razliki

"Delovni nalogi se pri nas zaključujejo mesečno, sprotnega vpogleda v uspešnost delovnega naloga nimamo, saj pregled delovnih nalogov ni informiran. Ker so pokalkulacije narejene na papirju je pregledovanje in primerjanje ponovitev zelo otežena, vzame veliko časa in razen za največje projekte se tega ne poslužujemo."

Rešitev

Seznam delovnih nalogov pokaže uspešnost zaključenih in še aktvinih nalogov.

Uspešnost in dosežen Rvc se spreminja takoj ko se zabeleži poraba na enem ali več delovnih nalogih.

Skrbnik nalogov lahko tako ukrepa takoj, ko dosežen Rvc ni na nivoju pričakovanega.

Več o paketu Delovni

Pregled še neizdelanih, čakajočih naročil

"Naročila, ki jih prejmemo iz terena, po telefonu in elektronski pošti dodamo v seznam naročil v Excelu, vendar ker se zaradi dinamike kupcev velikokrat roke dobav in količine spreminja. Posledično se nam večkrat zgodi da naročilo pozabimo izdelati ali pa to ugotovimo, ko je že dogovorjen rok, torej prepozno."

Rešitev

S pomočjo modulov prodajnih naročil in delovnih nalogov bodo prodajniki in vsi, ki vnašajo in spremljajo naročila izvedbo, količine, roke dobave in status pregledovali zgolj v modulu prodajna naročila, saj so le ta povezana tako z delovnimi nalogi za izvedbo kot tudi skladiščem in računi za beleženje izdobave in obračuna.

Statusi se avtomatsko spreminjajo in tako se ko je naročeno obračinano se status pn spremeni in zaključi.

Več o paketu Delovni

Poslovanje s tujino

"Prodaja se nam širi preko meja Slovenije in s tem tudi zahtevnost poslovanja raste. Trenuten program nam povzroča preglavice, saj izpisi računov, ponudb, dobavnic niso prevedeni, nazivi artiklov niso prilagojeni posameznemu trgu.

Dokumente sedaj izdelamo tako, da podatke vnesemo v trenuten program, jih izpišemo v Excel in zatem ročno prepišemo. Delo je zahtevno in možnost napak je visoka."

Rešitev

Poročila kot so ponudbe, računi, dobavnice, prodajna naročila in naročilnice so v MetaKocki že prevedena v tuje jezike, kar zagotavlja, da kupcu in dobavilteju pošljete dokumente v jeziku, ki ga razume in s tem še izboljšate komunikacijo.

Poleg izpisov je v MetaKocki lokalizirati oziroma vnesti prevode nazivov artiklov in s tem popolnoma prilagoditi izpis glede na posamezen prodajni trg.

Več o paketu Delovni

Sledljivost izdelane serije in vgrajenih materialov

"kupci od nas zahtevajo sledljivost izdelanih serij, pregled vgrajenih materialov in izvor le teh. Sedanji program nam omogoča zgolj sledenje končnih izdelkov ne pa tudi materialov. To smo reševali z zapisovanjem v excel in shranjevanje na internem strežniku."

Rešitev

S pomočjo delovnih nalogov in vključene funkcionalnosti sledenja po lot in serijski številki lahko takoj ugotovite izvor vgrajenih komponent.

Ugotovite lahko kdaj, od koga je bil določen material kupljen, ugotovite pa lahko tudi kam in komu je bil prodan izdelek s specifično serijsko/ lot številko.

Več o paketu Delovni

Pomanjkanje kontrole nad naročili kupcev, zaloga se proda večkrat

"Dnevno sprejmemo večje število naročil kupcev, ki prihajajo telefonsko, po elektronski pošti, s strani prodajnikov in spletne trgovine. Ker se naročila odpremljajo zaradi želje kupcev tudi delno in v trenutnem programu to ni možno spremljati velikokrat na ta naročila pozabimo in jih ne odpremimo kupcem.

Prodajniki imajo v trenutnem programu možnost vpogleda v zalogo, zato se nam pogosto zgodi, da isto zalogo prodajo večkrat."

Rešitev

Centralno vodenje naročil kupcev s pomočjo funkcionalnosti prodajnih naročil omogoča hiter pregled prejetih naročil in sledenje statusu vsakega naročila in artiklov znotraj le teh. Dodatna funkcionalnost rezervacij onemogoči onemogoči večkratno prodajo obstoječe zaloge, prikaže prosto zalogo in še naročila dobaviteljem.

Informacije o možnih rokih dobave bodo tako točne, kupci pa bodo naročeno prejeli v obljubljenih rokih.

Več o paketu Delovni

Poslovanje s serijskimi številkami, lot številkami, datumi veljavnosti

"Poslujemo s tehničnim blagom in bi želeli v sistemu preveriti kdaj smo prejeli artikel s specifično serijsko številko in komu smo ga prodali. Trenuten program nam tega ne omogoča, zato pri spremljanju reklamacij tako s strani kupca kot naših do dobaviltejev izgubimo ogromno časa."

Rešitev

Sledenje s pomočjo lot, serijske številke in datuma veljavnosti blaga je standardna funkcionalnost in je na voljo tako na strani nabave za preverjanje prejema blaga s specifično serijsko/ lot številko oziroma datumom veljavnosti kot tudi prodaji strani za preverjanje kdaj in komu se je določen artikel prodal. Omogočen je tudi vpogled v serijske številke, ki so še na zalogi na enem ali več skladiščih.

Sledenje po posamezni serijski številki, lotu ali datumu veljavnosti je tako zelo enostavno in pregledno.

Več o paketu Delovni

Na vrh