Primerjava paketov

Izberite paket

Glavne funkcionalnosti

Pr
Prodaja

 • Izdaja računov (eRačunov, pdf, xls, eSlog)
 • Izdelava ponudb (prevedene v več svetovnih jezikov)
 • Obračun dobavnic
 • Avansni računi in dobropisi
 • Poročila - vpogled v uspešnost poslovanja
 • Davčno potrjeni računi

Na
Nabava

 • Naročilnice (celovit pregled naročeno / dobavljeno / obračunano
 • Prejeti računi in izdelava plačilnih nalogov
 • Bremepisi in avansni računi
 • Poročila, trendi nabave, nakupa pri dobaviteljih

Sk
Skladišče

 • Pregled v trenutno zalogo (sprotno odpisovanje zaloge iz več virov)
 • Pregled zaloge po več lokacijah / skladiščih
 • Vrednotenje po FIFO ali povprečni metodi
 • Poročila - zaloga količinsko, vrednostno na določen dan, skladišču

Ba
Banka

 • Uvoz bančnih izpiskov, tudi za več TRR, avtomatsko ujemanje plačil
 • Izdelava plačilnih nalogov / paketov za uvoz v spletne banke
 • Izdelava ePobotov za uvoz v Ajpes
 • Izdelava kompenzacij za zapiranje medsebojnih obveznosti

Pt
Potni nalogi

 • Spremljanje več vozil
 • Izračun dnevnic in kilometrine
 • Pripenjanje računov dodatnih stroškov
 • Poročilo o izdelanih potnih nalogih in izplačilih

Ma
Maloprodaja

 • Več poslovalnic, več blagajn, davčna blagajna
 • Neomejeno število prodajalcev
 • Odpisovanje zalog po trgovinah
 • Spremljanje serijskih številk, lot, datum uporabnosti
 • Poročila - trendi po trgovini, prodajalcu, urah prodaje, produktih

Pn
Prodajna naročila

 • Sprejemanje naročil kupcev (več spletnih trgovin hrkati, Ebay, Amazon)
 • Podroben pregled odpremljenih artiklov, obračunanih
 • Avtomatski statusi za enostaven in hiter vpogled
 • Opcijsko avtomatska rezervacija zaloge
 • Poročila - pregled statusov prodajnih naročil datumsko in po naročilih

Re
Rezervacije

 • Rezervacije zaloge za določeno naročilo
 • Rezervacije zaloge repromateriala za izdelavo delovnih nalogov
 • Pregled proste zaloge po lokaciji / skladišču
 • Poročila o rezerviranih količinah, trenutno prosti zalogi in naročeni zalogi pri dobaviteljih

Dn
Delovni nalogi

 • Planiranje delovnih nalogov za prejeta naročila
 • Hitri vnos porabe za proizvodnjo
 • Planiranje dela in materiala z normativi
 • Poročila o uspešnosti izdelave primerjave med planiranimi in realiziranimi količinami

Cr
CRM

 • Zapis pomembnih informacij komunikacije s kupcem
 • Obveščanje sodelavcev o pomembnih infomacijah
 • Določanje opomnikov sebi in ekipi
 • Napredno iskanje po priložnostih, zapisih
 • Dnevno poročilo o zamujenih in prihajajočih aktivnostih